Serwis Pomp

Serwis Pomp Sp. z o.o. * tel. 52 322 2541 * tel. 52 322 0016

Łączymy wiedzę z zakresu inżynierii, zarządzania i prawa z ponad 20-letnim doświadczeniem
w realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej dla podmiotów komunalnych, publicznych przedsiębiorstw w tym np. PKP PLK, sądów, Wojska Polskiego i podmiotów prywatnych.

Najważniejsza jest dla nas niezawodność, urzeczywistniana poprzez podwajanie elementów newralgicznych dla działania realizowanych obiektów.

Wybieramy rozwiązania możliwie najprostsze i unikamy przeładowanie informacyjnego (information overload), które spowalnia ocenę sytuacji i utrudnia obsłudze podjęcie decyzji.

Preferujemy rozwiązania bezpieczne od zakłóceń i sabotażu zwłaszcza dla infrastruktury newralgicznej (critical infrastructure; do której czasami należą także pompownie np. infrastruktura przesyłania ścieków pod dnem Wisły do OŚ Czajka w Warszawie), w których ważne dla bezpieczeństwa instalacji parametry nie mogą być zmieniane zdalnie poprzez sieci telemetryczne i internetowe.

Zawsze staramy się unikać stosowania rozwiązań ściśle dedykowanych, uzależniających użytkownika od monopolu serwisowego jednego dostawcy.

Fryderyk Chopin – Walc Op. 64 Nr. 2